Comments: 0 Posted by: admin Posted on: أغسطس 11, 2018

أسباب السعال – الكحة عند الصغار

– الالتهاب الشعبي, إلتهاب القصبات, التهاب الشُّعَب, نزلة صدرية
– توسع القصبات الهوائية
– حساسية الصدر – الأزما – الربو القصبي
– الخناق – الخانوق – الدفتريا
– التهاب اللوزتين الحاد
– السعال الديكي و هو ناتج عن عدوى بكتيرية
– استنشاق الدخان في حضرة المدخنين
– ارتجاع المرئ