اجش hoarse

أجش ” أبح” : الغليظ الصوت من الإنسان وغيره، هي جشاء.

Articles You Might Like

Share This Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr